www.drukarnia.kielce.pl » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsięwzięcie
„Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku drukarni Jedność”

Została dofinansowana w ramach programu
„OZE Świętokrzyskie”

z funduszu

Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wartość inwestycji 188 000 zł