www.drukarnia.kielce.pl » Nowa linia produkcyjna uruchomiona!

Nowa linia produkcyjna uruchomiona!

Drukarnia im. Adama Półtawskiego w Kielcach uruchomiła z udziałem funduszy unijnych nową linię produkcyjną, na którą składają się maszyny: Heidelberg CD102, Muller Martini KM610.A, Zechini Red Arrow.

Projekt „Wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów drukarskich dla dzieci poprzez zakup zautomatyzowanej linii produkcyjnej do druku książek poznawczo-edukacyjnych z elementami sensorycznymi” wyrasta ze zidentyfikowanego na rynku krajowym i europejskim zapotrzebowania na świadczenie innowacyjnych usług poligraficznych. Celem i efektem realizacji projektu jest wytworzenie nowych produktów Wydawnictwa Jedność: kartonowej książki poznawczo-edukacyjnej (dla najmłodszych dzieci) oraz książki poznawczo-edukacyjnej z audiopenem (piórem czytającym). W ramach projektu zatrudniliśmy czterech nowych pracowników (w tym jedną osobę niepełnosprawną).

Projekt jest zgodny z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Świętokrzyskiego oraz z Osią Priorytetową 2. Konkurencyjna Gospodarka. W szczególności poprawia warunki do rozwoju Wydawnictwa Jedność. Zwiększa zastosowanie innowacji produktowej oraz procesowej w przedsiębiorstwie. Wartość projektu wynosi 16 779 901,16 zł, a wkład Funduszy Europejskich to 4 909 402,82 zł.

MASZYNA Zechini Red Arrow

MASZYNA Muller Martini KM610.A

MASZYNA Heidelberg CD102