• Zmień język:
  • Poland (PL)
  • English (UK)

Aktualności

Wydawnictwo Jedność na przełomie 2008 i 2009 roku zrealizowało projekt pt:

Wprowadzenie nowoczesnej technologii produkcji książek w twardej oprawie poprzez zakup zautomatyzowanej linii produkcyjnej do drukarni Wydawnictwa Jedność.

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 564 008,12 PLN. Wartość dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu to 1 050 823 PLN (50%) z czego 85% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% z krajowych środków publicznych. Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności Wydawnictwa Jedność poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji i oprawy książek oraz opracowanie nowych produktów wydawniczych. Realizacja projektu polegała na wprowadzeniu nowoczesnej technologii produkcji książek w twardej oprawie w Wydawnictwie Jedność. W ramach inwestycji Wydawnictwo zakupiło:

  • maszynę do montażu okładek Kolbus DA 270, 
  • maszynę złamującą Stahlfolder model TH 82, 
  • krajarkę Polar 137 XT. 

Dzięki inwestycji Wydawnictwo zwiększyło zatrudnienie w firmie o ponad 10%.

unijne znaczki1