• Zmień język:
  • Poland (PL)
  • English (UK)

Aktualności

Drukarnia im. Adama Półtawskiego w Kielcach uruchomiła z udziałem funduszy unijnych nową linię produkcyjną, na którą składają się maszyny: Heidelberg CD102, Muller Martini KM610.A, Zechini Red Arrow.

Projekt "Wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów drukarskich dla dzieci poprzez zakup zautomatyzowanej linii produkcyjnej do druku książek poznawczo-edukacyjnych z elementami sensorycznymi" wyrasta ze zidentyfikowanego na rynku krajowym i europejskim zapotrzebowania na świadczenie innowacyjnych usług poligraficznych. Celem i efektem realizacji projektu jest wytworzenie nowych produktów Wydawnictwa Jedność: kartonowej książki poznawczo-edukacyjnej (dla najmłodszych dzieci) oraz książki poznawczo-edukacyjnej z audiopenem (piórem czytającym). W ramach projektu zatrudniliśmy czterech nowych pracowników (w tym jedną osobę niepełnosprawną).

Projekt jest zgodny z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Świętokrzyskiego oraz z Osią Priorytetową 2. Konkurencyjna Gospodarka. W szczególności poprawia warunki do rozwoju Wydawnictwa Jedność. Zwiększa zastosowanie innowacji produktowej oraz procesowej w przedsiębiorstwie. Wartość projektu wynosi 16 779 901,16 zł, a wkład Funduszy Europejskich to 4 909 402,82 zł.

MASZYNA Zechini Red Arrow

MASZYNA Muller Martini KM610.A

MASZYNA Heidelberg CD102

Uruchomiliśmy nową linię produktów tzw. ksiązki z wykrawanym kształtem. Broszury o grubości do 4 mm możemy wykrawać w dowolny kształt ograniczony tylko fantazją projektanta.

Drukarnia im. Adama Półtawskiego w Kielcach dzięki zaangażowaniu środków unijnych rozwija swoją działalności. Drukarnia należąca do Wydawnictwa Jedność zrealizowała inwestycję dzięki, której wybudowano nowoczesne centrum dystrybucyjne, a 6 osób znalazło pracę. Inwestycja pozwoliła na świadczenie nowych usług poligraficznych i produkcję do tej pory niedostępnych w firmie produktów.

Wydawnictwo Jedność na przełomie 2008 i 2009 roku zrealizowało projekt pt:

Wprowadzenie nowoczesnej technologii produkcji książek w twardej oprawie poprzez zakup zautomatyzowanej linii produkcyjnej do drukarni Wydawnictwa Jedność.